Kinh tế

Bộ trưởng Tài chính đề nghị xem lại mô hình của VEC

“Bản thân tôi cũng đề nghị xem lại mô hình của VEC. Cổ phần hóa nhưng kéo theo một loạt vấn đề BOT chồng lên các dự án này. Chúng tôi đang cùng bộ GTVT đánh giá lại để báo cáo Chính phủ”, Bộ trưởng Tài chính Đinh Tiến Dũng báo cáo Uỷ ban Thường vụ Quốc hội ngày 15/6.
Bộ trưởng Tài chính Đinh Tiến Dũng
Đề cập đến “một số vấn đề còn ý kiến khác nhau” khi báo cáo thẩm tra sơ bộ về quyết toán ngân sách nhà nước năm 2014, Chủ nhiệm Uỷ ban Tài chính ngân sách (UBTCNS) Nguyễn Đức Hải cho biết, việc giải ngân vốn ngoài nước tăng 36.952 tỷ đồng, trong đó có 10.782,7 tỷ đồng do chuyển đổi vốn ODA từ hình thức cho vay lại sang hình thức Nhà nước đầu tư trực tiếp:

Theo Nghị quyết số 57/2013/QH13 ngày 12/11/2013 của Quốc hội về dự toán NSNN năm 2014, bội chi NSNN là 224.000 tỷ đồng, bằng 5,3% GDP. Theo báo cáo quyết toán NSNN 2014, bội chi NSNN là 260.145 tỷ đồng, bằng 6,61%GDP, tăng 36.145 tỷ đồng so với dự toán, trong đó tăng chi từ vốn ngoài nước 36.952 tỷ đồng, tiết kiệm chi nguồn trong nước 807 tỷ đồng.

Về việc này, đa số ý kiến Thường trực UBTCNS cho rằng, theo quy định tại Điều 49 Luật NSNN hiện hành, trường hợp giải ngân vốn ODA vượt dự toán lớn, Chính phủ phải trình Ủy ban thường vụ Quốc hội quyết định điều chỉnh dự toán và báo cáo Quốc hội. Đồng thời, tại Báo cáo số 2714/BC-UBTCNS13 thẩm tra về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện NSNN năm 2014, triển khai dự toán năm 2015, Ủy ban TCNS đã đề nghị Chính phủ thực hiện đúng quy định này.

Đến nay, Chính phủ chưa báo cáo với Uỷ ban thường vụ Quốc hội về số tăng giải ngân vốn ODA vượt dự toán, thể hiện việc chấp hành kỷ luật tài chính chưa nghiêm. Vì vậy, để bảo đảm thực hiện nghiêm quy định tại khoản 2 Điều 55 Hiến pháp và quy định của Luật NSNN, đề nghị loại ra khỏi quyết toán chi NSNN năm 2014 vốn ngoài nước 36.952 tỷ đồng.

Một số ý kiến đề nghị, mặc dù chi vượt dự toán nhưng khoản chi vượt dự toán do giải ngân nhanh nguồn vốn ODA đã diễn ra tương tự từ nhiều năm trước và đã được Quốc hội cho phép quyết toán theo số thực tế. Mặt khác, từ năm 2015, Chính phủ đã có báo cáo với Quốc hội về việc điều chỉnh dự toán do dự báo tăng giải ngân nguồn vốn ODA. Vì vậy, nhất trí cho phép quyết toán chi NSNN năm 2014 như đề nghị của Chính phủ.

Bên cạnh đó, cũng có ý kiến cho rằng, trong số giải ngân vốn ODA vượt dự toán có 10.782,7 tỷ đồng do Chính phủ chuyển đổi vốn ODA tại một số dự án của Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) đang thực hiện theo hình thức cho vay lại sang hình thức nhà nước đầu tư trực tiếp nhưng chưa báo cáo Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội, chưa bảo đảm đầy đủ điều kiện cần thiết theo quy định tại khoản 2 Điều 55 Hiến pháp và khoản 2 Điều 5 Luật NSNN hiện hành. Do đó, đề nghị loại khỏi quyết toán chi NSNN năm 2014 số tiền 10.782,7 tỷ đồng.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng cho biết, trước đây do “phát biểu rất gay gắt”, đến nay đã được khắc phục một bước, việc bố trí giải ngân ODA đã tăng lên, cụ thể năm 2014 – 2015 mức giải ngân đã đẩy lên một bước khá cao.

Liên quan đến con số hơn 10 nghìn tỷ đồng của 5 dự án ODA thuộc Bộ GTVT, Bộ trưởng Dũng cho biết, bản thân ông cũng đề nghị xem lại mô hình của VEC. “Cổ phần hóa nhưng kéo theo một loạt vấn đề BOT chồng lên các dự án này. Chúng tôi đang cùng bộ GTVT đánh giá lại để báo cáo Chính phủ”, ông Dũng cho hay.

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Hà Ngọc Chiến đặt câu hỏi: Trong 5 dự án trên có dự án BOT nào không, nếu có thì bao nhiêu? Trả lời câu hỏi này, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng khẳng định: trong 5 dự án này không có dự án BOT.

 
Theo Luân Dũng (Tiền Phong)