Kinh tế

Bộ Tài chính yêu cầu bãi bỏ các loại phí trái quy định

Bộ Tài chính vừa có báo cáo về việc chấp hành pháp luật về phí và lệ phí tại các địa phương. Theo đó,việc ban hành chế độ thu phí, lệ phí và các văn bản hướng dẫn thực hiện chế độ chính sách về phí, lệ phí còn chậm, chưa đúng thẩm quyền, chưa đúng quy định của pháp luật về phí, lệ phí.

Nhiều tỉnh thànhchưa trình HĐND cùng cấp ban hành đầy đủ, kịp thời một số loại phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND như: phí chợ; phí đo đạc, lập bản đồ địa chính; phí thư viện; phí sử dụng lề đường, bến bãi, mặt nước; lệ phí cấp phép xây dựng; lệ phí cấp phép hoạt động điện lực...vv; Chậm triển khai ban hành, hướng dẫn một số loại phí thuộc thẩm quyền của Trung ương được giao cho tỉnh thu như: phí sử dụng đường bộ đối với mô tô, phí bảo vệ môi trường đối với nước thải, chất thải rắn...

Ảnh minh họa
 
 
Các địa phương quy định thu một số loại phí, lệ phí chưa đúng thẩm quyền khi chưa được cơ quan có thẩm quyền quyết định thu như lệ phí cấp Chứng chỉ an toàn đối với doanh nghiệp kinh doanh đường sắt, phí dự thi, dự tuyển, phí thăm quan các công trình văn hóa, lịch sử thuộc địa phương quản lý; phí chợ đêm, phí chợ tạm...

Một số cơ quan, đơn vị thu một số loại phí, lệ phí cao hơn quy định các loại phí chợ, phí vệ sinh, phí cấp chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh. Đặcbiệt thu một số khoản không có trong danh mục phí, lệ phí hiện hành: “Phí” duy tu hạ tầng kỹ thuật, “Phí” mặt bằng quảng cáo, “Phí” cấp bằng khai thác viên ...

Từ đó, Bộ Tài chính yêu cầu các bộ ngành, địa phương kiểm tra, rà soát lại việc ban hành chế độ thu phí, lệ phí, đề xuất bãi bỏ hoặc bãi bỏ theo thẩm quyền các loại phí, lệ phí không còn phù hợp hoặc theo yêu cầu. Ngừng ngay việc thu các khoản phí, lệ phí cao hơn mức quy định hoặc không trong danh mục phí, lệ phí được cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định hiện hành.

Theo Trà Phương (Pháp Luật TPHCM)