Kinh tế

Bộ Công Thương yêu cầu bổ nhiệm không quá 2 lãnh đạo là phó phòng

Số lượng lãnh đạo cấp phó phòng không quá 2 người với những đơn vị trên 10 nhân sự. Những phòng dưới 10 biên chế chỉ có 1 phó phòng.
Bộ Công Thương yêu cầu bổ nhiệm không quá 2 lãnh đạo là phó phòng
Ảnh minh họa

Bộ Công Thương vừa ban hành Nghị quyết số 07-NQ/BCS quy định tạm thời về số lượng lãnh đạo cấp phòng trực thuộc các đơn vị hành chính, sự nghiệp thuộc bộ.

Theo Nghị quyết, việc bổ nhiệm, sắp xếp, tinh giản đội ngũ lãnh đạo cấp phòng của các đơn vị thuộc Bộ Công Thương thực hiện theo nguyên tắc hạn chế số lượng cấp phó.

Theo đó, với cấp phòng và tương đương có dưới 10 biên chế sẽ có 1 trưởng phòng và 1 phó trưởng phòng. Với cấp phòng và tương đương có từ 10 biên chế trở lên thì có 1 trưởng phòng và không quá 2 phó trưởng phòng.

Bộ cũng yêu cầu không bổ nhiệm chức vụ hàm trưởng phòng, hàm phó trưởng phòng được hưởng phụ cấp. Đối với các đơn vị thực hiện các nhiệm vụ đối ngoại có thể bổ nhiệm hàm trưởng phòng, hàm phó trưởng phòng để thuận lợi trong công tác. Tuy nhiên, đối tượng này không được hưởng phụ cấp và phải báo cáo xin ý kiến của lãnh đạo Bộ.

Người đứng đầu các đơn vị thuộc Bộ căn cứ quy định này để xây dựng phương án sắp xếp, bố trí đội ngũ cán bộ cấp phòng. Cần công khai và lấy ý kiến trong tập thể lãnh đạo đơn vị, lãnh đạo chủ chốt và toàn thể cán bộ công chức, viên chức của đơn vị.

Đối với cán bộ lãnh đạo cấp phòng theo cơ cấu tổ chức cũ không được sắp xếp, thực hiện thôi không giữ chức vụ thì được bảo lưu hệ số phụ cấp chức vụ đến hết nhiệm kỳ.

Đối với cán bộ lãnh đạo đang giữ hàm, thực hiện rà soát để bổ nhiệm chính thức (theo tiêu chí về số lượng đã nêu ở trên), quyết định thôi giữ chức vụ hàm hoặc thôi không hưởng phụ cấp chức vụ.

Việc kiện toàn đội ngũ lãnh đạo cấp phòng phải hoàn thành và báo cáo Bộ ngay trong tháng 1.

Theo Hiếu Công (Tri Thức Trực Tuyến)