Kinh tế

Bộ Công Thương công bố 30 dự án có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường

 

Khoảng 30 dự án, nhà máy nhiệt điện, hóa chất, thủy điện khai thác khoáng sản nằm trong danh sách có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường nằm trong diện "giám sát đặc biệt", theo công bố của Bộ Công Thương.

1. Tập đoàn Điện lực Việt Nam: Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 1, Vĩnh Tân 2, Vĩnh Tân 4, Vĩnh Tân 4 Mở rộng, Duyên Hải 1, Duyên Hải 3, Duyên Hải 3 mở rộng; Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh;

2. Tập đoàn Dầu khí Việt Nam: Nhà máy điện Vũng Áng 1 - Công ty điện lực dầu khí Hà Tĩnh, Nhà máy nhiệt điện Long Phú 1, Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2, Nhà máy nhiệt điện Sông Hậu 1, Liên Hiệp lọc hóa dầu Nghi Sơn, Dự án Nhà máy xử lý khí Cà Mau;

3. Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam: Dự án Alumin Nhân Cơ - Đắc Nông, Công ty Nhôm Lâm Đồng, Dự án mỏ sắt Thạch Khê và Dự án khai thác và chế biến đồng Sin Quyền;

4. Tập đoàn Hóa chất Việt Nam: Công ty DAP số 1, Công ty DAP số 2, Công ty cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao, các nhà máy sản xuất Photpho và hóa chất thuộc Khu công nghiệp Tằng Loỏng Lào Cai và Công ty Phân đạm Ninh Bình;

5. Tổng công ty Thép Việt Nam: Công ty Cổ phần gang thép Thái Nguyên - TISCO;

6. Tập đoàn Dệt may Việt Nam: Khu công nghiệp dệt may Phố Nối Vinatex, Tổng công ty may Việt Thắng;

7. Tổng công ty Giấy Việt Nam: Nhà máy giấy Bãi Bằng.

Bộ trưởng Công Thương Trần Tuấn Anh cũng vừa ban hành chỉ thị số 11/CT-BCT ngày 19.10.2016 về việc bảo vệ môi trường trong toàn ngành công thương. Cụ thể:

Đối với Tập đoàn, Tổng công ty và các doanh nghiệp

Kiên quyết từ chối đầu tư các dự án có công nghệ tiềm ẩn các nguy cơ ảnh hưởng đến môi trường, từng bước đổi mới, cải tiến công nghệ đối với các nhà máy hiện có để giảm phát thải, cải thiện môi trường.

Tổ chức tốt công tác truyền thông và cung cấp thông tin cập nhật chính xác và đầy đủ từ cấp doanh nghiệp đến các Tổng công ty, Tập đoàn về công nghệ sản xuất, phương án bảo đảm an toàn và bảo vệ môi trường; định kỳ tổ chức tiếp dân để tuyên truyền, phổ biến các thông tin về môi trường, tạo sự đồng thuận và tranh thủ sự ủng hộ của người dân địa phương. Tổ chức theo quy định của pháp luật công tác tham vấn với chính quyền địa phương, đại diện của cộng đồng doanh nghiệp, nhân dân tại địa phương nơi có dự án hoặc bị tác động của dự án, ý kiến phản biện, đóng góp của các tổ chức kinh tế - xã hội, các cơ quan và các cá nhân phản biện độc lập, báo cáo các cấp có thẩm quyền quyết định hoặc phê duyệt chủ trương và quyết định đầu tư.

- Kiện toàn bộ phận chuyên trách về bảo vệ môi trường các cấp, rà soát quy chế quản lý môi trường hiện có hoặc xây dựng quy chế bảo vệ môi trường nội bộ.

- Lắp đặt hệ thống giám sát, quan trắc môi trường tự động, kết nối với đơn vị chức năng tại địa phương theo quy định.

- Căn cứ trên yêu cầu, nhiệm vụ trong đầu tư sản xuất và kinh doanh của đơn vị và trên cơ sở danh sách các dự án lưu ý đặc biệt (tại Phụ lục kèm theo) tổ chức kiểm tra đánh giá, báo cáo về việc khắc phục và xử lý các tồn tại và bất cập trong công tác bảo vệ môi trường một cách triệt để trong giai đoạn 2016 - 2017.

- Hàng năm tham dự và báo cáo đầy đủ với Hội nghị bảo vệ môi trường của Bộ, tổ chức Hội nghị quán triệt triển khai rà soát và kiểm tra công tác bảo vệ môi trường tại đơn vị mình.

- Người đứng đầu đơn vị chịu trách nhiệm trước lãnh đạo Bộ, Chính phủ và nhân dân về việc tổ chức quán triệt chấp hành đầy đủ và nghiêm túc các chính sách và pháp luật của Nhà nước về bảo vệ môi trường trong lĩnh vực và đơn vị của mình.

Đối với các chủ đầu tư dự án nhiệt điện than

- Xây dựng và thực hiện quy trình thải tro xỉ nhà máy, yêu cầu đảm bảo không phát tán tro xỉ ra môi trường; khẩn trương hoàn thành đàm phán và ký hợp đồng tiêu thụ tro xỉ các Nhà máy nhiệt điện, đặc biệt là các Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 1, Vĩnh Tân 2, Vũng Áng trong năm 2016;

- Hoàn thiện hệ thống quan trắc tự động các thông số phát thải của nhà máy nhiệt điện thuộc các Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân, Duyên Hải, kết nối đến đơn vị chức năng của địa phương theo quy định trong Quý IV năm 2016;

- Kiểm tra nồng độ phát thải, thực hiện các giải pháp cần thiết để đáp ứng Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về khí thải công nghiệp nhiệt điện (QCVN 22:2009/BTNMT), báo cáo Bộ Công Thương kế hoạch thực hiện trong tháng 12 năm 2016;

- Tập đoàn Điện lực Việt Nam phối hợp với Tổng cục Năng lượng tập trung tuyên truyền, phổ biến về công nghệ và giải pháp bảo vệ môi trường của các Nhà máy nhiệt điện than.

Bộ trưởng Bộ Công Thương yêu cầu các đơn vị thuộc Bộ, Tập đoàn, Tổng công ty, Công ty tổ chức thực hiện Chỉ thị này. Các nhà máy nhiệt điện đang đầu tư, đang vận hành thực hiện báo cáo định kỳ về công tác bảo vệ môi trường gửi về Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp, Tổng cục Năng lượng vào ngày cuối tháng hàng Quý từ Quý IV năm 2016 để tổng hợp báo cáo Lãnh đạo Bộ. Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp làm đầu mối phối hợp với các đơn vị của Bộ Công Thương tổ chức hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Chỉ thị này.

Theo L.N (Lao Động)