Kinh tế

Bộ Công Thương: 57 xe công dư thừa 55 xe cũ, xin sắm thêm 19 xe

 
Bộ Công Thương cho biết, trong 57 xe dư thừa theo quy định mới về định mức xe công thì có tới 55 xe đã quá thời gian sử dụng theo quy định mà không thể tiếp tục sử dụng được hoặc đã hỏng nhưng việc sửa chữa để tiếp tục sử dụng không hiệu quả. Nhưng Bộ này lại xin mua tăng thêm 19 xe.
 

Bộ Công Thương cho biết nhiều xe đã cũ và xin mua thêm 19 xe

Mới đây, Bộ Tài chính đã có văn bản thúc Bộ Công Thương lập danh mục và đề xuất phương án xử lý đối với 57 xe công dư thừa tại bộ này. Trong văn bản gửi đi, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Hữu Chí cho biết, qua rà soát, số xe ô tô phục vụ công tác chung dôi dư của Bộ Công Thương là 57. Bộ Tài chính đã có văn bản đề nghị Bộ Công Thương lập danh mục xe và đề xuất phương án xử lý.

Trong công văn phản hồi về nội dung này, Bộ Công Thương cho biết, việc thực hiện trang bị xe ô tô dùng chung cho các đơn vị thuộc Bộ được thực hiện theo tiêu chuẩn định mức quy định tại Quyết định 122 ngày 10/5/1999. Tuy nhiên, khi triển khai Quyết định 32 ban hành năm 2015 thì định mức xe ô tô phục vụ chung thấp hơn so với quy định cũ.

Đây cũng chính là lý do nên tại thời điểm ngày 15/3/2016 khi báo cáo về Bộ Tài chính, Bộ Công Thương có số lượng xe thực tế cao hơn định mức là 57 xe ô tô do chưa đủ thời gian để thực hiện sắp xếp, điều chuyển giữa các đơn vị.

Sau khi rà soát, sắp xếp lượng xe công dư thừa, Bộ Công Thương cho biết, có 55 xe đã quá thời gian sử dụng theo quy định mà không thể tiếp tục sử dụng được hoặc đã hỏng nhưng việc sửa chữa để tiếp tục sử dụng không hiệu quả. Những xe này cũng không đảm bảo an toàn khi vận hành theo kiểm định của cơ quan có chức và hiện đang được làm thủ tục thanh lý.

Tại công văn này, Bộ Công Thương cũng đề nghị tăng thêm định mức trang bị xe so với quy định tại Quyết định 32 hoặc tăng định mức xe chuyên dùng là 22 xe. Trong đó, Cục Công tác phía Nam đề nghị tăng thêm 6 xe ô tô phục vụ công tác chung với lý do đơn vị này được giao nhiệm vụ quản trị nội bộ, công tác hậu cần, đón tiếp các đoàn công tác…

Cục Quản lý thị trường cũng đề nghị tăng thêm 6 xe phục vụ công tác chung để phục vụ công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường.

Viện Năng lượng đề nghị thêm 9 xe để phục vụ và đảm bảo phù hợp với quy mô hoạt động dịch vụ khoa học - công nghệ và sản xuất kinh doanh khác của Viện. Viện này cũng dẫn kết quả hoạt động cho thấy hàng năm doanh thu hoạt động của Viện đạt trên 100 tỷ đồng, thực hiện nộp ngân sách 10 tỷ đồng và đảm bảo lợi nhuận, trích lập các quỹ theo quy định.

Bên cạnh đó, Bộ Công Thương cũng đề nghị xem xét lại định mức xe phục vụ chung của 25 Trường Cao đẳng và đề nghị mua xe ô tô bổ sung cho các đơn vị hiện nay đang thiếu xe phục vụ chung so với định mức.

Theo Phương Dung (Dân Trí)