Kinh tế

BIDV sẽ mất độc quyền giao dịch chứng khoán

Dự kiến quy mô thanh toán cho giao dịch hàng nghìn tỷ đồng mỗi ngày của thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ chuyển khỏi BIDV, về đầu mối là Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước.

Nếu kế hoạch này được thực hiện, công việc thanh toán giao dịch chứng khoán (cổ phiếu, trái phiếu) hiện do NHTMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) “độc quyền” sẽ chuyển về NHNN.

Quyết định cũng nêu rõ mục tiêu của việc chuyển đổi này nhằm giảm rủi ro, thời gian giao dịch và đảm bảo thị trường tài chính phát triển theo thông lệ quốc tế.

BIDV se mat doc quyen giao dich chung khoan hinh anh 1
Dự kiến quy mô thanh toán cho giao dịch hàng nghìn tỷ đồng mỗi ngày của thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ chuyển khỏi BIDV, về đầu mối là Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước

Quyết định trên đã giao Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước triển khai đề án chuyển chức năng thanh toán chứng khoán từ ngân hàng thương mại về Ngân hàng Nhà nước, phải hoàn thành trong năm 2017.

Hiện tại BIDV là kênh thanh toán duy nhất được chỉ định thực hiện dịch vụ thanh toán các giao dịch chứng khoán. Các thành viên tham gia thị trường chứng khoán (trái phiếu, cổ phiếu) phải mở tài khoản thanh toán tại BIDV và có số dư trong tài khoản dùng để thanh toán bù trừ cho các giao dịch mua bán trái phiếu, cổ phiếu lẫn nhau.

BIDV sẽ hỗ trợ tiền vay cho các thành viên trong trường hợp thiếu thanh khoản và quyết toán tiền giao dịch chứng khoán qua việc hạch toán vào tài khoản của thành viên mở tại BIDV.

Được biết, từ trước đó (năm 2007), một đề án được thành lập nhằm chuyển chức năng thanh toán tiền giao dịch trái phiếu Chính phủ, chứng khoán từ NHTM sang NHNN. Mục tiêu của việc chuyển đổi này nhằm đảm bảo sự minh bạch và công bằng trên thị trường cũng như phát huy vai trò của cơ quan quản lý.

Đề án này cũng đã được lấy ý kiến các bên liên quan như Bộ Tài chính, NHNN, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD), các thành viên thị trường và nhận được sự thống nhất cao. Tuy nhiên, cho đến nay việc chuyển đổi vẫn chưa được thực hiện.

Nhưng với quyết định mới của Ngân hàng Nhà nước, đề án để triển khai việc điều chuyển đã được ấn định trong năm 2017. Theo đó, dự kiến quy mô thanh toán cho giao dịch hàng nghìn tỷ đồng mỗi ngày của thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ chuyển khỏi BIDV, về đầu mối là Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước.

Theo Châu Huệ (Diễn Đàn Doanh Nghiệp)Tin mới hơn