kinh nghiệm lái xe: Ngồi vị trí nào trên ô tô an toàn nhất phòng khi gặp tai nạn?