Kim Jong-un: Triều Tiên cho phép quan sát viên quốc tế giám sát việc tháo dỡ hạt nhân