Kiều Minh Tuấn: ‘Lật mặt: 3 chàng khuyết’: Hài hước, đủ giải trí