kiện csgt phạt vượt đèn vàng: Tài xế đòi cảnh sát bồi thường 1.000 đồng vì phạt vượt đèn vàng