Kiện Apple: Apple cùng Intel và ARM bị kiện vì lỗ hổng Meltdown và Spectre

  • Apple cùng Intel và ARM bị kiện vì lỗ hổng Meltdown và Spectre

    Apple cùng Intel và ARM bị kiện vì lỗ hổng Meltdown và Spectre

    Trong khi đang vật vã đối diện với các vụ kiện tập thể vì làm chậm iPhone cũ, Apple còn phải nằm trong danh sách những công ty bị ảnh hưởng bởi vụ kiện vì vấn đề lỗ hổng Meltdown và Spectre.

  • Việt Nam tập hợp đơn kiện Apple vì làm chậm iphone

    Việt Nam tập hợp đơn kiện Apple vì làm chậm iphone

    Ngày 10/1, Luật sư Nguyễn Ngọc Hùng và Luật sư Trần Mạnh Tùng, thuộc Văn phòng Luật sư Kết Nối – Đoàn Luật sư Thành phố Hà Nội, đã đâm đơn kiện Apple về việc nhà sản xuất này làm chậm iPhone khi cập nhật phần mềm mới. Văn phòng Luật sư Kết Nối cũng đã lập website batterydown.vn để những người dùng iPhone tại Việt Nam, gặp tình huống tương tự có thể đăng ký để tham gia vụ kiện.