kiếm cổ: Gặp cô gái vừa xinh, vừa giàu vẫn đến "Bạn muốn hẹn hò" kiếm chồng - P20