kích động: 4 ngư dân bị ngạt khí hầm cá, 2 người nguy kịch