khuyết tật: Mẹ học sinh lớp 1 khuyết tật bị giáo viên đánh bầm tím người: 'Đừng đuổi việc cô, do cô thương nên mới đánh bé'