khuyết tật: 'Tham nhũng là một khuyết tật bẩm sinh của quyền lực'