khủng bố ở New York: Gần 10.000 người New York bị ung thư vì bụi và khói độc từ vụ khủng bố 11/9