khủng bố ở Bình Thuận: Video: Nhóm người đập phá trụ sở tỉnh Bình Thuận lĩnh án tù