Khủng bố IS: Cầu thủ của Barcelona bị điều tra về mối quan hệ với nhóm khủng bố