Khu vui chơi: Bé 17 tháng tuổi bị bạn cắn 15 vết trong khu vui chơi