Khu vui chơi: “Biển người” đông như nêm trong các khu vui chơi ở Sài Gòn