Không quân Mỹ: Hai trực thăng quân sự Mỹ đâm nhau tại căn cứ ở Nhật