không quân Israel: Tiêm kích F-16I Israel mất phanh, lao xuống hào