Không khí lạnh: Mùa đông 2018 lạnh nhất trong 5 năm gần đây, băng tuyết xuất hiện