Không khí lạnh: Dự báo thời tiết: Bắc bộ đón từ 3-5 đợt không khí lạnh trong tháng Giêng