Không khí lạnh: Video: Hà Nội sắp rét đậm, vùng núi có thể xuất hiện băng giá
<