không khí giáng sinh: Chùm ảnh: Một giáng sinh thật ấm với những cái nắm tay và vòng ôm rất chặt!