Khối trường quân đội: Hòa Bình: Có thí sinh là thủ khoa trường quân đội không nhập học