khí hậu: Châu Tấn khiến fan khóc nghẹn khi nói về cái chết của Như Ý