khi đàn ông mang bầu: Siêu mẫu Việt Nam tập 2: Hăng hái tâng bốc chiến thuật của mình, Hương Giang bị giám khảo khác bắt ngay thóp