khéo tay: Đầu tháng ra mắt mẹ vợ giao chặt gà, chàng trai bưng đĩa lên khiến cả nhà 'nín lặng'