Khánh Thi: Khánh Thi rạng rỡ bên Phan Hiển sau một thời gian liên tục đăng tải status buồn bã vì xích mích