Khánh Thi: Ăn cắp ô tô từ Tiền Giang chạy ra Khánh Hoà trộm điện thoại, đến Ninh Bình thì bị bắt