khám xét nhà ông Phạm Đình Trọng: Ảnh: Công an đưa bị can Phạm Đình Trọng về nhà thực hiện lệnh khám xét