Khám sức khỏe: Đi khám tiền sản, chồng sững sờ khi vợ sắp cưới bầu 2 tháng dù chưa 'vượt rào'