Khám nghiệm hiện trường: Công an khám nghiệm hiện trường vụ gây rối ở Bình Thuận