khách Việt: Khách Việt tá hỏa khi tấm che nắng xe Toyota làm từ bìa carton