khắc tinh của tuyển Việt Nam: Khắc tinh của Việt Nam rơi vào cảnh khốn đốn chưa từng có