kết hôn giả: Hôn nhân giống tài khoản ngân hàng, luôn duy trì ở mức dương, bạn sẽ không bao giờ 'mắc nợ'