kết hôn: Bức ảnh cưới bị đem làm nắp cống trong ngày mưa bão, nhìn vào người cười, kẻ xót xa