Kế Xuân Hoa: Sao võ thuật "ác" nhất màn ảnh TQ mắc bệnh quái đản