kẻ trộm: Cây sưa đỏ hơn 20 năm tuổi bị cưa trộm giữa đêm mưa bão