kẻ thứ 3: Phim Hương mật tựa khói sương tập 27-28: Tuệ Hòa vừa khôi phục trí nhớ đã vội xin Húc Phượng cho cưới kẻ thù