Karik: ‘Giọng ải giọng ai’ tập 14: ‘Người lạ’ đã thành quen, Sam thú nhận về mối quan hệ với Karik