Julen Lopetegui bị sa thải: ĐT Tây Ban Nha chỉ định huyền thoại Real thay thế Lopetegui