Julen Lopetegui: Real chốt kế hoạch tập luyện trước mùa 2018/19