Jorn Andersen: NHM Việt Nam phản ứng trái chiều khi Công Phượng có thầy mới