Johnny Trí Nguyễn: Cao thủ Vịnh Xuân Flores chính thức lên tiếng về tin đồn thách đấu Johnny Trí Nguyễn