John Huy Trần và bạn trai: John Huy Trần làm đám cưới với bạn trai ở TP HCM