John Huy Trần: Những cặp đôi Vbiz 'cùng dấu' bảo chứng cho nhận định: Tình yêu nào rồi cũng thăng hoa, chỉ cần niềm tin để đi đến đích cuối cùng!