Jackpot: 'Nuôi' dãy số suốt 18 tháng, một người miền Tây trúng gần 20 tỷ đồng