Jackpot: Chủ nhân giải độc đắc 77 tỷ đồng đầu tiên năm 2019 là người Bình Dương