Jack Ma: Jack Ma: Mỹ thiệt nhiều hơn trong cuộc chiến thương mại với Trung Quốc