Israel: Việt Nam là thị trường xuất khẩu vũ khí lớn thứ 2 thế giới của Israel năm 2017