Israel: Các nước Hồi giáo công nhận Đông Jerusalem là thủ đô Palestine
<