iPhone X chống nước: iPhone X sống sót sau hai tuần nằm dưới sông