iPhone SE: Galaxy S10e sẽ có màu vàng, cạnh tranh với iPhone XR