iPhone nhanh hết pin: Người dùng kêu iOS 11.4 khiến iPhone nhanh hết pin